Chữ đổ keo Epoxy SHB

Chữ đổ keo Epoxy SHB

Bộ chữ đổ keo Epoxy SHB với cấu tạo:

- Kích thước bộ chữ: 215.06 cm x 54.28 cm

- Hông nhôm không gờ, mặt mica trắng sữa 60mm, sơn theo mã màu

- Mặt mica trong 3mm, hàn hụt xuống 3mm

- Mặt chữ đổ keo Epoxy trắng sữa