Chữ inox xanh LANA

Chữ inox xanh LANA

Bộ chữ inox xanh LANA với cấu tạo:
- Sử dụng inox 304 xanh xước
- Được cắt Laser
- Uốn nổi hông 
- Vô mút cho toàn bộ chữ
- Thời gian hoàn thiện sản phẩm: 2-3 ngày