Chữ mica hút nổi Hoàng Kim

Chữ mica hút nổi Hoàng Kim

Bộ chữ mica hút nổi Hoàng Kim với cấu tạo:
- Kích thước: 40cm x 280.24cm
- Hông sử dụng inox 304 vàng bóng gương
- Viền inox lộng mặt mica dày 1mm, line viền rộng 6mm
- Mặt sử dụng mica mã màu FS 235 dày 2mm, hút nổi
- Hậu Alu 3mm dán Led Modul TQ, ánh sáng trắng
- Thời gian gia công: 2-3 ngày