Chữ inox trắng xước Fuchs

Chữ inox trắng xước Fuchs

Bộ chữ inox trắng xước Fuchs có cấu tạo:
- Kích thước với logo: 90.01cm x 111.38cm còn với chữ 33.9cm x 85.1cm
- Sử dụng inox trắng xước 
- Uốn nổi hông cao của chữ
- Vô mút cho bộ toàn bộ chữ
- Thời gian hoàn thiện sản phẩm: 2 - 3 ngày